Förutom att skapa förutsägbara, jämna och effektiva processer samt förenkla ledning och öka delaktighet sparar även Lean som tankesätt och arbetssätt pengar. Hittills har vi sparat följande summa åt våra kunder:

Läs mer

God referens efter genomförd workshop inom mötesstruktur för ledningsgrupp!

Vi är stolta över följande feedback vi fick från en av våra kunder efter en två-dagars workshop inom mötesstruktur för deras ledningsgrupp:

"Jag vill tacka er för att ni hjälpte oss att få så bra ordning på våra ledningsgruppsmöten. Nu har vi under snart ett år kört enligt den mall ni hjälpte oss att ta fram och det känns så bra. Mötena fungerar mycket bättre och det är tydligare vad vi ska göra vid varje tillfälle. Nyligen har jag bokat in hela 2019 års möte enligt samma modell."

Förnyat förtroende av Fiskarhedenvillan!

Sedan ett tidigare uppskattat arbete åt en av våra kunder Fiskarhedenvillan har vi nu återigen fått möjligheten att stötta dem i deras utvecklingsresa. Uppdraget innehåller bland annat support inom styrning och mötesstrukturer.

JIT-succé hos en av våra kunder!

”Vi har i kunnat dubbla vår tillverkning av en produkt som står för hälften av vår försäljning”

Citatet kommer från en av våra kunder efter vi framgångsrikt genomfört ett Just in Time-arbete hos dem. Kul att visa att en verksamhet kan utvecklas med fokus på tankesätt och arbetssätt enligt Lean!

Smart arbete ger bra resultat!

Följ med oss till Toyota Georgetown i Kentucky, USA!

PT Lean arrangerar en inspirerande resa till Toyota Georgetown i Kentucky, USA!

Ta möjligheten du också att fördjupa dina Lean-kunskaper, för mer information och bokning kontakta Peter Bostedt på: peter@ptlean.se.

Tjänster & Utbildningar

Vi erbjuder bl.a. personliga konsultationer, kartläggningar baserade på Lean Production, workshops och utbildningar med train the trainer-filosofi.

Tjänster & Utbildningar →

Våra kunder

Vårt arbete bygger på långsiktiga relationer med våra kunder som finns globalt inom vitt skilda branscher.

Kunder →

Om oss

Alla våra konsulter är produktionsmänniskor med mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom tillverkande industri.

Om oss/Kontakt →