Förutom att skapa förutsägbara, jämna och effektiva processer samt förenkla ledning och öka delaktighet sparar även Lean som tankesätt och arbetssätt pengar. Hittills har vi sparat följande summa åt våra kunder:

Läs mer

Roligt uppdrag i Shanghai!

Under vecka 8 genomförde vi en 3-dagars workshop med fokus på värdeflödesanalys hos en av våra kunder i Shanghai. Dagarna bestod av praktiskt arbete på fabriksgolvet (gemba) med engagerade medarbetare. Resultatet blev en ny design med kortare ledtid och en aktivitetsplan för genomförandet!

Uppstart av Lean-implementering på Siljan Buss!

Sedan början på 2019 har vi startat upp Lean-implementering på Siljan Buss. Vi har än så länge genomfört en grundläggande Lean-utbildning och utfört en 5S-workshop för att skapa ordning & reda samt sätta grunden för ständiga förbättringar.

Framgångsrikt genomfört uppdrag av en kunds administrativa process!

För ett år sedan hjälpte vi en av våra kunder med att utveckla deras bokslutsprocess och resultatet ett år senare blev att arbetet effektiviserades så pass mycket att en hel arbetsdag tjänades in tidsmässigt. Resultatet visar att Lean är kraftfullt även inom tjänster och administrativa processer!

Full fart efter ledighet!

Vi startar året i full fart med flera olika typer av uppdrag, bland annat grundläggande Lean-utbildningar, operatörsunderhållsworkshops och upprättande av daglig styrning - både hos nya och befintliga kunder!

Tjänster & Utbildningar

Vi erbjuder bl.a. personliga konsultationer, kartläggningar baserade på Lean Production, workshops och utbildningar med train the trainer-filosofi.

Tjänster & Utbildningar →

Våra kunder

Vårt arbete bygger på långsiktiga relationer med våra kunder som finns globalt inom vitt skilda branscher.

Kunder →

Om oss

Alla våra konsulter är produktionsmänniskor med mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom tillverkande industri.

Om oss/Kontakt →