Förutom att skapa förutsägbara, jämna och effektiva processer samt förenkla ledning och öka delaktighet sparar även Lean som tankesätt och arbetssätt pengar. Hittills har vi sparat följande summa åt våra kunder:

Läs mer

Framgångsrikt 6-månadersupprag åt kund i transportbranschen!

De senaste 6 månaderna har vi supporterat ett företag i transportbranschen och infört bland annat 5S, daglig styrning och standardiserat arbete för ledare. En av 5S-ansvariga inom företaget gav oss följande feedback: "Till en början var allt nytt och jag var skeptisk, men nu är 5S det bästa vi gjort".

Ideellt uppdrag åt IFK Falun Alpin

Utöver våra ordinarie uppdrag gör vi även ideella aktiviteter, denna gång var det IFK Falun Alpin som fick hjälp med att jobba med utveckling och förbättringar av deras verksamhet.

Under dagen utvärderade gruppen den föregående säsongen samt planerade för kommande år och avslutade med att upprätta spelregler för hur de ska förhålla sig mot varandra för att på bästa sätt uppnå önskat resultat!

Väl genomförd VSM-utbildning hos ny kund!

Efter en nyligen genomförd tvådagarsutbildning i value stream mapping hos en ny kund fick vi tillbaka ett glädjande utlåtande: "tack för en mycket väl faciliterad utbildning". Under utbildningen fokuserade vi på kundens bokslutsprocess och hur de radikalt kan förkorta ledtiden genom att eliminera slöserier.

God referens efter genomförd workshop inom mötesstruktur för ledningsgrupp!

Vi är stolta över följande feedback vi fick från en av våra kunder efter en två-dagars workshop inom mötesstruktur för deras ledningsgrupp:

"Jag vill tacka er för att ni hjälpte oss att få så bra ordning på våra ledningsgruppsmöten. Nu har vi under snart ett år kört enligt den mall ni hjälpte oss att ta fram och det känns så bra. Mötena fungerar mycket bättre och det är tydligare vad vi ska göra vid varje tillfälle. Nyligen har jag bokat in hela 2019 års möte enligt samma modell."

Tjänster & Utbildningar

Vi erbjuder bl.a. personliga konsultationer, kartläggningar baserade på Lean Production, workshops och utbildningar med train the trainer-filosofi.

Tjänster & Utbildningar →

Våra kunder

Vårt arbete bygger på långsiktiga relationer med våra kunder som finns globalt inom vitt skilda branscher.

Kunder →

Om oss

Alla våra konsulter är produktionsmänniskor med mångårig erfarenhet av ledande befattningar inom tillverkande industri.

Om oss/Kontakt →