Nyheter

Succé för våra digitala workshops och utbildningar!

”Ni är proffsiga och lockar fram deltagarnas engagemang och delaktighet på ett jättebra sätt.”

”Jättebra när ni flikar in med saker att diskutera kring för att få en annan synvinkel.”

Användbarhet/relevans: 4,7 av 5
Uppfyllande av målsättning: 4,7 av 5
Workshopledarna: 4,7 av 5

Utvärderingen efter en workshop via Microsoft Teams visar att vi är på rätt väg.

Det går att genomföra en heldagsworkshop med 20 deltagare från hela landet och nå resultat.

Det går att skapa dynamik, varva uppgifter i stor och liten grupp, reflektera, samtala, samarbeta och producera material tillsammans.

Vi är imponerade av det engagemang som gruppen visade hela dagen igenom.

I vår strävan att göra svenska företag världsledande är vi stolta och tacksamma över den feedback vi redan nu fått i vår digitala satsning på utbildningar och workshops!

Välkomna att kontakta oss så hjälper vi er att bedriva utveckling digitalt.