Nytt uppdrag!

Vi har fått förtroendet av Nilar att under hösten genomföra en  Value Stream Mapping på Gävleenheten.