Nyheter

”Du kan göra skillnad” – ett koncept för skolor i Sverige!

De senaste månaderna har vi tillsammans med Tobias Erik Karlsson, Joakim och Mia jobbat fram ett koncept som heter ”Du kan göra skillnad” och som bygger på Tobias och Joakims historia från ungdomsåren, vilket på ett gripande sätt berättas om i Tobias bok ”Inte alltid en dans på rosor”.

”Du kan göra skillnad” är ett koncept som syftar till att skapa en bättre tillvaro för barn och ungdomar i skolans värld genom ett upplägg där alla vuxna samt klass 7-elever får inspiration, utbildningar samt praktiska verktyg och arbetssätt till att minska mobbing, öka medmänsklighet och empati samt skapa en tryggare miljö och skolgång.

Utgångspunkten i konceptet är att alla kan göra något, därför ligger huvudfokus på den stora ”massan” och att alla har ett ansvar i att skapa en inkluderande och mobbingfri skola. Både elever och vuxna i skolan ska gå från åskådare till hjälpare.

Vi har redan testat konceptet på några utvalda skolor och har fått väldigt fin återkoppling.

Mer info kommer! Tills dess – du kan göra skillnad!