Okategoriserade

Nytt spännande uppdrag

Vi har nu inlett ett uppdrag med Ess1 i Gävle.

i steg ett, skall vi hjälpa Ess1 med mötesstrukturer & avvikelsehantering.

Ess1 Utemiljö är ett modernt bygg- & anläggningsföretag som i huvudsak utför markarbeten och stenarbeten såsom grävning, schakt och grundarbeten, dräneringsarbeten, markanläggning, trädgårdsanläggning, stödmurar, stenarbeten, poolinstallationer, markbelysning, snickeriarbeten.