Leader Standard Work

Leader Standard Work är en metod som ger chefer och ledare förutsättningar till att driva verksamheten framåt med fokus på rätt aktiviteter på rätt person. Metoden säkerställer att chefer och ledare tvärfunktionellt samarbetar och styr verksamheten mot samma mål samt att frågan ”om jag är borta en månad, vad behöver bli gjort dagligen, veckovis och månadsvis?” besvaras. Varje chef/ledare får under utbildningsdagarna lära känna sin process och kartlägga aktiviteter för att sedan standardisera arbetet genom att bestämma när och hur ofta det ska göras samt redogöra för vad som kan delegeras till annan chef/ledare. Därefter länkas de olika ledarnas arbete samman för att skapa en helhet – ett system som driver och utvecklar verksamheten och dess medarbetare.

Innehåll

  • Standardiserat arbete för ledare
  • Effektivitet
  • Delegering
  • Kartläggning och prioritering
  • Planering
  • Hemuppgifter

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är chefer och ledare som i sin vardag jobbar med, eller kommer att jobba med, grupper och individer. Utbildningen riktar sig till alla organisationer, oavsett verksamhet och storlek.

Omfattning

Utbildningen genomförs under 2 tillfällen á 8 timmar

Datum

Datum för utbildningen är torsdag 14e maj (steg 1) + torsdag 4e juni (steg 2)

(O.S.A senast 17e april)

Pris

8995kr exkl. moms

För bokning samt mer detaljerad information, kontakta: gustaf@ptlean.se