PT Lean Training Center

Samma möjligheter för alla företag!


Tyvärr är det inte alla företag som kan hålla sig med en egen organisation för att utveckla sitt Lean-arbete. Det tycker vi är synd. Vi vill kunna erbjuda alla företag samma möjligheter att utbilda och engagera sina medarbetare via Lean-utbildningar som annars bara riktigt stora företag har. Därför har vi byggt upp vårt eget Lean Training Center kring en verklig produktionsmiljö, där man kan träna sig både teoretiskt och praktiskt.

Våra utbildningar

Lean i praktiken

Lean i praktiken är en kortare utbildning som är avsedd att ge en översikt över LEAN-verktygen, hur de fungerar och hänger ihop, med fokus på praktiska övningar.

 • Toyota´s 14 principer 
 • Grundläggande Lean 
 • Standardisering
 • 5S
 • Just in Time 
 • TAK / OEE
 • Ständiga förbättringar & olika verktyg
 • SMED
 • Operatörs-UH
 • Specialist-UH 
 • Daglig styrning
 • Värdeflödesanalys
 • Strategisk plan
 • Lean-ledning 


Grundläggande Lean-utbildning

 • Grunder inom Lean
 • Introduktion till Lean-verktygen
 • 5S – Grunden till förbättringsarbetet
 • Standardiserat arbete, på Gemba

Lean-ledning

 • Att leda och utveckla Lean-arbetet
 • Roller
 • Pelarägare
 • Styrgrupp och Lean Roadmap

Riktad förbättring

 • Mäta och utveckla linjeprestanda, OEE/TAK
 • Verktyg för eliminering av störningar
 • Kobetsu Kaizen - sytematiskt förbättringsarbete på Gemba

Optimering av ställ - SMED

 • Inre och yttre ställ, på Gemba
 • Sekvensoptimering
 • Kvalitetssäkring
 • Ställtidsreduktion

Operatörs-UH

 • Initialrengöring , på Gemba
 • Eliminering av orsaker till nedsmutsning
 • Smörjning, på Gemba
 • Inspektion – Tillståndsbaserat UH
 • Optimering Operatörs-UH

Just in Time

 • Verktyg för förbättringsstudie
 • Nulägesanalys, på Gemba
 • Framtidsvision baserad på Lean-principerna - Slöserireduktion
 • Simulering av nytt arbetssätt, på Gemba
 • Materialförsörjning - Mizusumashi, Kanban

Säkerhet

 • Nulägesanalys, på Gemba
 • Identifiera och hantera risker och osäkra beteenden

Värdeflödesanalys

 • Nulägesanalys processflöden
 • Vision
 • GAP-analys och plan

Strategisk plan

 • Nulägesanalys layout
 • Vision framtida anläggning
 • 10-årsplan
 • Fasning