Strategi och ledning

Utbildningen i strategi och ledning ger deltagarna en insikt i hur en verksamhet kan styras och drivas genom operativa, taktiska och strategiska forum. Rätt agenda, rätt diskussion och rätt beslut vid rätt tillfälle – det är vad en välfungerande strategi och ledning ger. Med operativa, taktiska och strategiska forum för verksamhetens frågor får inte bara företagets chefer och ledare förutsättningar till att leda verksamheten framåt, även medarbetarna får en tydlighet att förhålla sig till.

Innehåll

  • Mötesstruktur
  • Operativa, taktiska och strategiska forum för ledning och styrning
  • Strategi
  • PDCA-metodiken
  • Hemuppgifter

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är chefer och ledare som i sin vardag jobbar med, eller kommer att jobba med, grupper och individer. Utbildningen riktar sig till alla organisationer, oavsett verksamhet och storlek.

Omfattning

Utbildningen genomförs vid ett tillfälle under 8 timmar

Datum

Datum för utbildningen är torsdag 11e juni (O.S.A senast 15e maj)

Pris

4995kr exkl. moms

För bokning samt mer detaljerad information, kontakta: gustaf@ptlean.se