Systematisk problemlösning

Systematisk problemlösning (SPL) är ett centralt verktyg inom Lean och kan ses som motorn för att eliminera slöserier, störningar och arbeta med ständiga förbättringar. Syftet är att hitta grundorsakerna till ett problem därefter bygga bort dem. Under utbildningen får deltagarna teori inom ämnet samt praktiska övningar för att öva på olika typer av verktyg och tekniker – på både fiktiva och verkliga problem.

Innehåll

  • Systematisk problemlösning (SPL)
  • Tre fiender till Lean
  • Verktyg
  • Tekniker

Målgrupp

Målgruppen för utbildningen är alla medarbetare inom företaget. Utbildningen riktar sig till alla organisationer, oavsett verksamhet och storlek.

Omfattning

Utbildningen genomförs vid ett tillfälle under 8 timmar

Datum

Datum för utbildningen är torsdag 23e april (O.S.A senast 27e mars)

Pris

4995kr exkl. moms

För bokning samt mer detaljerad information, kontakta: gustaf@ptlean.se