Våra tjänster

Workshops/föreläsningar

Utifrån kundens specifika behov planerar och utför vi workshops och inspirerande föreläsningar. Vi utför workshops och föreläsningar både hos kunder, i våra egna lokaler samt hos våra olika samarbetspartners som exempelvis Högbo Brukshotell.

Utbildningar

Vi erbjuder vi olika utbildningar inom Lean, ledarskap samt företagsutveckling, från medarbetare till ledningsgrupp. Vi använder oss både av teori och praktik för ökad förståelse. För aktuella utbildningsdatum samt mer information, läs mer under "utbildningar".

Coaching/rådgivning

Vi ger chefer, ledare och medarbetare coaching samt rådgivning för att stötta dem i deras roller, arbete och utmaningar. Under våra samtal arbetar vi med frågor, utmaningar och riktade förbättringar inom ramen för både privatliv och arbetsliv.

Train the trainer

För att säkerställa självgående företag utbildar vi nyckel-personer inom organisationer utifrån ”train the trainer-filosofin”.

Konsultation

Vi gör personliga konsultationer och kartläggningar av verksamheter och organisationer baserat på Lean-filosofin och dess verktyg.

Produktionssystem

Vi upprättar, tillsammans med våra kunder, produktionssystem för att stödja införande och efterlevnad av Lean.